Hatłas, J. (2015). Gagauz People as a Micronation. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 315–329. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.20