Pešina, J. (2015). O tym, jak Hus stał się Husem albo droga życiowa czeskiego reformatora w dwudziestu rozdziałach. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 415–418. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.29