Walczak-Mikołajczakowa, M. (2015). The Banat Bulgarians – a Phenomenon of Cultural Continuity. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 229–237. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.15