Šekli, M. (2015). Resian: Genealogical and Sociolinguistic Definition. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 199– 214. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.13