Bogdan, T., Husić, S., & Treska, B. (2021). Love Animal: Animal Motifs in Croatian Early Renaissance Love Poetry. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 99–112. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.5