Samardžić, A. (2021). Animals through the Prism of Language and Culture. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 281–294. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.15