Válková-Maciejewska, M. (2021). Profesor Ivan Dorovský (1935–2021). Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 317-320. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.18