Samardžić, A., & Vidović Bolt, I. (2021). Studia Animalia 2: an Image of Animals in Language, Literature and Culture. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 7-10. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/30209