Oblučar, B. (2022). Ecopoetics and the Mimesis Problem [ Reffering to Slađan Lipovec Poetry ]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), 237–254. https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.12