Giergiel, S. (2023). The Subversive Potential of Laughter in Hinko Gottlieb’s Ključ od velikih vrata [The Key to the Great Gate]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (24), 43–63. https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.2