Dyras, M. (2023). Correspondence of Julije Benešić with Poles. Letters from Maria Kuncewiczowa in the Collections of the Croatian Academy of Sciences (HAZU). Poznańskie Studia Slawistyczne, (25), 365–377. https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.17