Tokarz, B. (2015). Translator, Emotions and Translation. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 381–394. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23