Đurišić-Bečanović, T. (2015). Deconstruction of Emotional Discourse in the Novel Gullo Gullo by Miodrag Bulatović. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 425–437. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.26