Jakubowicz, M. (2015). What Meaning Lies Behind the Names of Emotions?. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 439–448. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.27