Putyńska, U. (2015). A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 449–463. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.28