Doroszkiewicz, W. (2016). (Genesis and Evolution of Relation State – Church in Byzantine Empire. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 17–24. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.1