Polak, T. (2016). The Roman Church Against the State Power. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 25–36. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.2