Josipović Batorek, S. (2016). Relation of the Communist Regime Towards the Catholic Church in Croatia Between 1945 and 1952. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 129–144. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.9