Kiec, O. (2016). Churches in Poland Facing the German Occupation 1939–1945. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 145–160. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.10