Vukomanović, M. (2016). Serbian Orthodox Church, Desecularization and Democracy. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 269–279. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.18