Romejko, A. (2016). Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 327–339. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.22