Finci, P. (2016). On Sarajevo’s Pinkas. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 343–360. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.23