Bartulica, S. N. (2016). The Causes of Secularization by Christopher Dawson. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 389–401. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.26