Chynczewska-Hennel, T. (2016). Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 403–413. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.27