Lis-Wielgosz, I. (2016). Pytanie o miejsce religii w nowoczesnym państwie i społeczeństwie. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 427–432. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.29