Pieniążek-Marković, K. (2016). Niesmak po lekturze Historii Kościoła. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 433–441. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.30