Zieliński, B. (2016). Uroda i mądrość konstrukcji binarnej. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 479–484. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.35