Zekić, M. (2017). Who is Afraid of Islamic Femism – (Post)jugoslavian Discourse. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 359–369. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.26