Sorel, S. (2014). Rijeka and Suroundings in Matoš’s Work. Poznańskie Studia Slawistyczne, (7), 211–220. https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.16