ZAGÓRSKA , K. Animal Names in Children’s Vocabulary. Frequency Studies. Poznańskie Studia Slawistyczne, n. 21, p. 19-34, 1 Dec. 2021.