JOSIPOVIĆ BATOREK, Slađana. Relation of the Communist Regime Towards the Catholic Church in Croatia Between 1945 and 1952. Poznańskie Studia Slawistyczne, [S. l.], n. 10, p. 129–144, 2016. DOI: 10.14746/pss.2016.10.9. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/6365. Acesso em: 22 jul. 2024.