Tomelić Ćurlin, Marijana, and Dijana Ćurković. 2012. “Tales from the Folklore Tradition of the PelješacPeninsula”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 3 (January):275–288. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.18.