Borowski, Krzysztof. 2015. “On the Molise Slavic Literary Standard”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 8 (January):23–36. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.1.