Walczak-Mikołajczakowa, Mariola. 2015. “The Banat Bulgarians – a Phenomenon of Cultural Continuity”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 8 (January):229–237. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.15.