Vuković, Petar. 2015. “Bunjevci from Bačka – Language and Identity”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 8 (January):239–256. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.16.