Šekli, Matej. 2015. “Resian: Genealogical and Sociolinguistic Definition”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 8 (January):199– 214. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.13.