Kovacheva, Adriana. 2021. “The Affective Nature of Realism – on Non-Human Subjects in Wilhelm Mach’s Prose”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 21 (November), 127-39. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.7.