Giergiel, Sabina. 2023. “The Subversive Potential of Laughter in Hinko Gottlieb’s Ključ Od Velikih Vrata [The Key to the Great Gate]”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 24 (September):43-63. https://doi.org/10.14746/pss.2023.24.2.