Vukomanović, Milan. 2016. “Serbian Orthodox Church, Desecularization and Democracy”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10 (June):269–279. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.18.