Romejko, Adam. 2016. “Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10 (June):327–339. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.22.