Finci, Predrag. 2016. “On Sarajevo’s Pinkas”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10 (June):343–360. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.23.