Chynczewska-Hennel, Teresa. 2016. “Stolica Apostolska W Relacjach Z I Rzecząpospolitą Pierwszej połowy XVII Stulecia”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10 (June):403-13. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.27.