Kuczyńska, M. (2011) “Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, pod redakcją naukową Anny Gawareckiej i Mieczysława Balowskiego”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), pp. 325–330. doi: 10.14746/pss.2011.1.20.