Lis-Wielgosz, I. (2018) “O aktualności i atrakcyjności pewnego tematu”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), pp. 377–382. doi: 10.14746/pss.2017.13.22.