Tomelić Ćurlin, M. and Ćurković, D. (2012) “Tales from the Folklore Tradition of the PelješacPeninsula”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), pp. 275–288. doi: 10.14746/pss.2012.3.18.