Daradanova, E. . (2020) “The Polish Interwar Period in the Mirror of Collective Reception”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), pp. 275–281. doi: 10.14746/pss.2020.18.16.