Paić, Žarko (2015) “Mi, s rubova Europe: Sumorni jezik i „slavenska duša””, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 259–281. doi: 10.14746/pss.2015.8.17.