Hatłas, J. (2015) “Gagauz People as a Micronation”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 315–329. doi: 10.14746/pss.2015.8.20.