Dołowy-Rybińska, N. (2015) “Tradition, Folklore, Modernity. Upper Sorbian and Kashubian Culture Through the Eyes of Its Young Representatives”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 53–66. doi: 10.14746/pss.2015.8.3.