Walczak-Mikołajczakowa, M. (2015) “The Banat Bulgarians – a Phenomenon of Cultural Continuity”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 229–237. doi: 10.14746/pss.2015.8.15.